Aktualności   Firma   Obszary badawcze   Techniki i procedury badawcze   Publikacje, konferencje i szkolenia   Kontakt  
Publikacje, konferencje i szkolenia
Opublikowane raporty
Publikacje książkowe
Projekty unijne
Konferencje i szkolenia
Słownik pojęć

Poniżej zamieszczono linki, pod którymi znajdują się raporty przygotowane przez zespół CBS Ultex Ankieter.

 1. Raport w ramach projektu unijnego:
  Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branż dla rynku pracy w Wielkopolsce?
  Raport CBS Ultex Ankieter Sp. z o.o.
 2. Raport dla Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej pt.
  "Uczestnictwo w kulturze mieszkańców województwa dolnośląskiego"
  Uczestnictwo w kulturze
 3. Raport dla Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej pt.
  "Obywatele Dolnego Śląska w działaniu. Analiza kondycji sfery obywatelskiej mieszkańców Dolnego Śląska"
  Obywatele Dolnego Śląska w działaniu
 4. Raport dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu pt.
  "Diagnoza polityki społecznej województwa wielkopolskiego"
  Diagnoza polityki społecznej
 5. Raport dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy pt.
  "Ocena systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego PO KL"
  Ocena systemu zarządzania