Aktualności   Firma   Obszary badawcze   Techniki i procedury badawcze   Publikacje, konferencje i szkolenia   Kontakt  
Publikacje książkowe
Opublikowane raporty
Publikacje książkowe
Projekty unijne
Konferencje i szkolenia
Słownik pojęć

Wielkopolska po dwóch latach w Unii Europejskiej
Ryszard Cichocki
 
 
Proces tworzenia europejskiego szkolnictwa wyższego a działalność wyższych uczelni w Polsce
Ryszard Cichocki
Joanna Cynalewska
 
 
Życie w Lesznie
Ryszard Cichocki
Piotr Cichocki
Piotr Jabkowski
 
 
Konteksty społeczeństwa ryzyka
Piotr Cichocki
 
 
Europejska świadomość Wielkopolan
Ryszard Cichocki
Piotr Cichocki
Piotr Jabkowski
 
 
Bezpieczeństwo w divansporcie drogowym
Ryszard Cichocki
 
 
Wielkopolanie wobec integracji Polski z Unią Europejską
Ryszard Cichocki
 
 
Podmiotowość w społeczeństwie
Ryszard Cichocki
 
 
Życie w Poznaniu 2001
Ryszard Cichocki
Krzysztof Podemski
 
 
Życie w Poznaniu 1997. Poznaniacy o swoim mieście.
Ryszard Cichocki
Krzysztof Podemski
 
 
Teorie społeczne a możliwości praktyczne
Ryszard Cichocki
 
 
Podmiotowość społeczności lokalnych
Ryszard Cichocki
 
 
Socjologiczne implikacje filozofii Floriana Znanieckiego
Ryszard Cichocki
 
 
"Outplacement. Pytania i odpowiedzi" Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Społecznego, Poznań 2012
 
 
"Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki" Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Społecznego, Poznań 2011
 
 
"Życie w Lesznie 2009. Studia nad jakością życia", Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010