Aktualności   Firma   Obszary badawcze   Techniki i procedury badawcze   Publikacje, konferencje i szkolenia   Kontakt  
Kalendarz konferencji i szkoleń
Opublikowane raporty
Publikacje książkowe
Projekty unijne
Konferencje i szkolenia
Słownik pojęć

Dzięki projektom unijnym obserwujemy w ostatnich latach zwielokrotnienie liczby badań społecznych oraz poszerzenie ich obszarów, które nigdy nie miałoby miejsca bez dofinansowania. Realizujemy moduły badawcze projektów unijnych jako podwykonawca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, regionalnych wojewódzkich programów operacyjnych, . W roli Beneficjenta wykonujemy projekty:

  • PO KL Priorytet VIII Działania 8.1.2. "Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branż dla rynku pracy w Wielkopolsce" we współpracy z Instytutem Zachodnim
  • PO KL Priorytet VIII Działania 8.1.2. "Outplacement. Pytania i odpowiedzi"
  • Badanie ewaluacyjne na próbie beneficjentów ostatecznych w ramach działań 2.1; 2.3 i 2.4 ZPORR
  • PO KL Priorytet VII Działanie 7.2.1. "Badanie obszarów wykluczenia społeczno - ekonomicznego dla potrzeb strategii rozwiązywania problemów społecznych w wybranych powiatach województwa wielkopolskiego"